Orthotics and Arch Support Available at Soi Chaiyapruk 131/168, Pattaya, Thailand. Telephone number: 038-232543. .
a href="https://plus.google.com//u/0/112380116806676108967" rel="publisher">Vind ons op Google+

Foot clinic Contact 08-7133-1280

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลีนิกเท้า " เดอะ วอคเกอร์" การรักษาโรคเท้าจำกัด  ในระยะเวลา 15 ปีเต็ม " เดอะ วอคเกอร์" ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาและการแก้ไขของความผิดปกติของเท้า, ทั้งในประเทศไทย และในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. "เดอะ วอคเกอร์" ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการรักษาและแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดปกติของเท้าในประเทศไทย ที่มีสาขา ทั้งใน กรุงเทพฯ และ พัทยา. ด้วยความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ และความพึงพอใจในด้านการเอาใจใส่ด้วยอัธยาศัยไมตรีและความเป็นกันเอง ในบรรยากาศที่น่าพึงพอใจ. การบริการที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว คือรากฐานของการเจริญเติบโตไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลและรักษาของพวกเรา. พนักงานของคลีนิกเท้า " เดอะ วอคเกอร์" การรักษาโรคเท้าจำกัด. ยินดีต้อนรับและแนะนำท่านเข้าสู่และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านได้เดินทางเข้าสู่คลีนิคของเรา.
อังกฤษ
ความผิดปกติของเท้าที่พบบ่อย - โรคเบาหวาน - กีฬา  - กุมารเวชศาสตร์ - ผู้สูงอายุ - โรคผิวหนัง
ยินดีต้อนรับ เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ การรักษา์ ติดต่อเรา์ การร่วมมือ์
Orthotics and Arch Support Available at Soi Chaiyapruk 131/168, Pattaya, Thailand. Telephone number: 038-232543. .
a href="https://plus.google.com//u/0/112380116806676108967" rel="publisher">Vind ons op Google+
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลีนิกเท้า " เดอะ วอคเกอร์" การรักษาโรคเท้าจำกัด  ในระยะเวลา 15 ปีเต็ม " เดอะ วอคเกอร์" ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาและการแก้ไขของความผิดปกติของเท้า, ทั้งในประเทศไทย และในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. "เดอะ วอคเกอร์" ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการรักษาและแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดปกติของเท้าในประเทศไทย ที่มีสาขา ทั้งใน กรุงเทพฯ และ พัทยา. ด้วยความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ และความพึงพอใจในด้านการเอาใจใส่ด้วยอัธยาศัยไมตรีและความเป็นกันเอง ในบรรยากาศที่น่าพึงพอใจ. การบริการที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว คือรากฐานของการเจริญเติบโตไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลและรักษาของพวกเรา. พนักงานของคลีนิกเท้า " เดอะ วอคเกอร์" การรักษาโรคเท้าจำกัด. ยินดีต้อนรับและแนะนำท่านเข้าสู่และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านได้เดินทางเข้าสู่คลีนิคของเรา.
อังกฤษ
ความผิดปกติของเท้าที่พบบ่อย - โรคเบาหวาน - กีฬา  - กุมารเวชศาสตร์ - ผู้สูงอายุ - โรคผิวหนัง
ยินดีต้อนรับ เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ การรักษา์ ติดต่อเรา์ การร่วมมือ์